Димитър Кенаров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

БОБЪР (CASTOR FIBER)

 

Димитър Кенаров

 

 

Вкъщи беше вир,
преграден със съчки, кал.

 

Мама и татко го преградиха,
подсъзнателно повалиха

 

стари желания, застопориха
движението на водата,

 

докато целият пейзаж
не потъна. Нарекоха го

 

любов и го огледаха
с навлажнени очи.

 

(Птица беше свила гнездо
на осакатен пън.)

 

Доволни, решиха
да ме родят

 

и да ме нарекат
Кастор. Име,

 

което - вярваха - ще спре
сълзите, ще предпази

 

бобровата ми мас
от разливане.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 24. май 2010 г.
Публикация в кн. „Апокрифни животни“, Димитър Кенаров, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]