Димитър Кенаров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

 

ЛИСИЦИ

 

Димитър Кенаров

 

На М. Ф.

 

 

И коженото палто да облека, те ще ме обичат
все така, ще се търкат в краката ми,

 

ще душат невъзмутимо кожените ми обувки,
ще припкат в кръг около мен, докато

 

небето не помръкне и тревата не омекне.
Малки залези, малки сълзи.

 

Когато разглеждам с фенерче очите им
или ги пресрещам с фаровете на колата ми,

 

или отварям уста да кажа светлина,
мъниста сепия се разпилява по полето,

 

не просто ехо, но огън и сърце
уголемени многократно, луминистентна тишина.

 

Живели ли са някога в зоологическа градина?
Играли ли са в церка? Каква е привичката,

 

която ги кара да ме следват - човешко същество,
вѐдро крачещо като заредена пушка?

 

Ако тази нощ можех да напусна дома - о, лисици,
бих влязъл в първичната ви бърлога, където

 

морето се люшка и земята пъшка,
и влажната пръст се смесва с вашата миризма,

 

и ръцете ми, нашите разделения,
разчупват последните железни капани на разума.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

Електронна публикация на 24. май 2010 г.
Публикация в кн. „Апокрифни животни“, Димитър Кенаров, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]